Urząd Stanu Cywilnego Łopuszno

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Łopuszno 26-070, woj. świętokrzyskie
ul. Konecka 12
tel.: 41-3914001
http://www.lopuszno.pl
gmina@lopuszno.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Łopuszno
Zawrzeć związek małżeński można w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie całego kraju. Ślub można wziąć, gdy są Państwo pełnoletni oraz nie są związanki żadnym innym związkiem małżeńskim, a także nie są Państwo spowinowaceni lub spokrewnieni w pierwszej linii. Polskie prawo dopuszcza do ślubu osoby powyżej 16 roku życia, jednak tylko wtedy gdy wyrazi na to zgodę sąd. Jeśli osoba jest rozwodnikiem bądź wdowcem, musi przedstawić dokument potwierdzający stan cywilny. Do wybranego Urzędu należy zgłosić się minimum miesiąc przed planowaną datą ślubu. Należy zabrać ze sobą odpowiednie dokumenty, w tym dowód osobisty oraz skrócony akt urodzenia. Nastąpi wtedy zatwierdzenie daty ślubu oraz podjęcie decyzji, w ważnej kwestii, dotyczącej nazwiska Panny Młodej. Kolejna wizyta w Urzędzie, to dzień ślubu, wówczas odbędzie się uroczysta ceremonia, która będzie dopełnieniem zawarcia związku małżeńskiego.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 433

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa świętokrzyskiego
Top