Urząd Stanu Cywilnego Strawczyn

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Strawczyn 26-067, woj. świętokrzyskie
ul. źeromskiego 16
tel.: 41-3038002 w.41
http://www.strawczyn.pl
usc@strawczyn.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Strawczyn
Wszystkie sprawy związane ze ślubem cywilnym w Gminie Strawczyn można zrealizować w Urzędzie Stanu Cywilnego mieszczącym się na ul. Żeromskiego 16. Zamiar wstąpienia w związek małżeński należy zgłosić przynajmniej 31 dni przed planowaną datą. W wyjątkowych okolicznościach kierownik urzędu może zezwolić na ślub przed upływem miesiąca. Do urzędu narzeczeni powinni zgłosić się z dowodem osobistym, aktem urodzenia, aktem poprzedniego małżeństwa z adnotacją o zgonie lub rozwodzie. Niezbędna jest także opłata 84 zł za sporządzenie aktu ślubu, jej potwierdzenie należy dołączyć do dokumentacji. W przypadku organizacji ceremonii poza urzędem, narzeczenii zobowiązani sa do uzyskania zgody kierownika USC oraz pokrycia kosztu usługi (1000 zł). Obowiązki organizacyjne spoczywają na przyszłych małżonkach.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 344

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa świętokrzyskiego
Top