Urząd Stanu Cywilnego Ruda Maleniecka

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Ruda Maleniecka 26-242, woj. świętokrzyskie
Ruda Maleniecka 99 A
tel.: 41-3731340
http://www.rudamaleniecka.pl
urzad.gminy@rudamaleniecka.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Ruda Maleniecka
Ślub cywilny w Rudzie Malenieckiej jest udzielany w Urzędzie Stanu Cywilnego, który znajdziecie pod adresem Ruda Maleniecka 99A. Nie obowiązuje rejonizacja,zatem narzeczeni mogą pobrać się w urzędzie nie właściwym dla ich miejsca zamieszkania, co ułatwia młodym organizację ceremonii w krótkim czasie i wybranym terminie. Wystarczy w wybranym USC w Rudzie Malenieckiej przedłożyć skrócony odpis aktu urodzenia. Wszystkie formalności w urzędzie wymagają osobistej wizyty obojga narzeczonych i możne je załatwić najwcześniej trzy miesiące przed planowanym zawarciem małżeństwa, ale nie później niż miesiąc i jeden dzień przed nim. Wtedy też omawiane są wszystkie kwestie związane z ceremonią i zmianą nazwiska po ślubie. Indywidualnie ustala się miejsce ślubu (może to być lokalizacja poza USC), oprawę, dane osobowe świadków. W dniu ślubu młodzi i świadkowie powinni mieć ze sobą dowody osobiste i pojawić się kilkanaście minut przed ustaloną godziną.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 306

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa świętokrzyskiego
Top