Urząd Stanu Cywilnego Nowa Słupia

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Nowa Słupia 26-006, woj. świętokrzyskie
ul. Rynek 15
tel.: 41-3178734
http://www.nowaslupia.bip.jur.pl
urzad@nowaslupia.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Nowa Słupia
Sprawy dotyczące ślubu cywilnego w Nowej Słupi należy załatwić w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Rynek 15, pok. Nr 5. Kierownik USC przyjmuje od nupturientów następujące dokumenty: zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, dowody tożsamości (do wglądu, również przed samą ceremonią), wprowadzone do Systemu Rejestrów Państwowych akty urodzenia pary, w przypadku osób rozwiedzionych dodatkowo akty małżeństwa , a w przypadku wdowy / wdowca akt zgonu byłego małżonka. Na wniosek przyszłych małżonków urzędnik może wyrazić zgodę na zawarcie małżeństwa poza Urzędem Stanu Cywilnego, ale w obrębie Gminy Nowa Słupia. Taki ślub wymaga ustawowej opłaty 1000 zł i powinien mieć miejsce w bezpiecznej i pozwalającej zachować powagę urzędu lokalizacji. Niezbędnych opłat skarbowych, w tym za akt małżeństwa 84 zł, dokonywać można na rachunek bankowy urzędu - dane znajdują się na stronie internetowej placówki.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 581

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa świętokrzyskiego
Top