Urząd Stanu Cywilnego Wilamowice

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Wilamowice 43-330, woj. śląskie
Rynek 1
tel.: 33-8129437
http://www.wilamowice.pl
elzbieta.hoder@ug.wilamowice.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Wilamowice
Tamtejszy urząd znajduje się pod adresem Rynek 1 i obsługuje nupturientów codziennie od 7:30 do 15:30, w środy do 16:30, natomiast w piątki do 14:30. Zamiar wstąpienia w związek małżeński trzeba zgłosić osobiście, najpóźniej miesiąc przed planowanym dniem ślubu, poprzez złożenie pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Dokument ten jest ważny przez 6 miesięcy. Narzeczeni muszą pamiętać o dostarczeniu dokumentów: dowody tożsamości, odpisy aktów urodzenia, dowody opłaty skarbowej za akt małżeństwa i inne dokumenty potwierdzające aktualny stan cywilny. Z kierownikiem USC lub jego zastępcą ustalany jest termin uroczystości i jej miejsce, ponieważ pary mogą wyrazić życzenie, aby ślub odbył się w wybranym przez nich miejscu. Ta usługa wymaga opłaty 1000 zł.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 694

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa śląskiego
Top