Urząd Stanu Cywilnego Czerwionka-Leszczyny

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Czerwionka-Leszczyny 44-230, woj. śląskie
#VALUE!
tel.: 32-4313405
http://www.czerwionka-leszczyny.com.pl
sekretariat@czerwionka-leszczyny.com.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Czerwionka-Leszczyny
Oficjalnym dokumentem potwierdzającym wstąpienie w związek małżeński jest akt zawarcia małżeństwa. Jego przygotowaniem zajmuje się Urząd Stanu Cywilnego, trzeba jednak wcześniej uiścić opłatę. Jej wysokość zależy od tego czy ceremonia odbywa się w Urzędzie czy poza. Jeżeli para chce się pobrać z innym miejscu niż Urząd musi złożyć odpowiedni wniosek i uzyskać zgodę. Co najmniej miesiąc przed planowaną datą para powinna udać się do wybranego Urzędu by uzyskać zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. To obowiązkowy element, bez względu na miejsce ceremonii. Narzeczeni muszą także posiadać przy sobie ważne dokumenty tożsamości. Na tym etapie para składa także deklarację co do przyszłego nazwiska. Ostatnie formalności dopinane są na kilkanaście minut przed samą ceremonią, kiedy to para młoda i świadkowie legitymując się dowodami tożsamości uzupełniają protokoły.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 695

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa śląskiego
Top