Urząd Stanu Cywilnego Wielowieś

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Wielowieś 44-187, woj. śląskie
ul. Główna 1
tel.: 32-2378522
http://www.wielowies.pl
usc@wielowies.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Wielowieś
W Gminie Wielowieś, Urząd Stanu Cywilnego mieści się na ulicy Głównej 1. Zamiar wstąpienia w związek małżeński nupturienci muszą zgłosić co najmniej miesiąc przed zarezerwowanym terminem ślubu. Podczas spotkania z kierownikiem urzędu ustalane jest miejsce ceremonii, która może odbyć się zarówno w sali ślubów, jak i w wynajętym lokalu lub plenerze. Tradycyjna uroczystość nie podlega opłacie, natomiast ślub cywilny poza USC obłożony jest kosztem 1000 zł. Warunkiem uzyskania zgody na taką formę ślubu jest bezpieczeństwo gości i zachowanie godnej atmosfery. Obowiązkowej opłacie skarbowej podlega akt małżeństwa (84 zł). Narzeczeni powinni też wskazać dwóch, dorosłych świadków ślubu. Ich obecność wymagana jest tylko w dniu uroczystości. Ślub cywilny przeprowadza kierownik USC lub Wójt Gminy Wielowieś.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 858

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa śląskiego
Top