Urząd Stanu Cywilnego Krzanowice

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Krzanowice 47-470, woj. śląskie
ul. 15 Grudnia 5
tel.: 32-4108202
http://www.krzanowice.pl
um@krzanowice.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Krzanowice
Informacja o chęci zawarcia związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego, powinna być złożona nie później miż miesiąc przed planowanym wydarzeniem. W tym celu właściwie wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego osobiście. Przy zgłoszeniu zamiaru zawarcia związku małżeńskiego konieczne jest okazanie dowodów tożsamosąci oraz skróconych aktów urodzenia osób zamierzających zawrzeć związek małżeński, dowodu wniesienia opłaty administracyjnej, pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Jeśli wszystkie dokumenty się zgadzają kolejnym dniem wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego będzie ceremonia. Wówczas nalezy pamiętać o zabraniu ze sobą dowodów osobistych swoich i świadów, będą one konieczne do dopełnienie ostanich formalności przed złożeniem przysięgi.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 458

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa śląskiego
Top