Urząd Stanu Cywilnego Nędza

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Nędza 47-440, woj. śląskie
ul. Jana III Sobieskiego 5
tel.: 32-4102399
http://www.nedza.pl
usc@nedza.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Nędza
Związek małżeński można zawrzeć w dowolnie wybranym USC w Polsce. Nie ma znaczenia miejsce stałego pobytu, dlatego ślub cywilny w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nędzy ul. Jana III SObieskiego 5 może wziąć każda zainteresowana para. Konieczne jest złożenie oświadczenia o braku przeszkód, wniosku o udzielenie ślubu, okazanie dokumentów tożsamości oraz aktów urodzenia (urodzeni poza gminą Nędza) wdowiec, wdowa przedkładają odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (jeśli zgon rejestrowany był poza gminą Nędza), rozwiedzeni - prawomocny wyrok rozwodowy. Urząd pobiera także opłatę za sporządzenie aktu małżeństwa w wysokości 84 zł. Na wniosek młodych, kierownik może wyrazić zgodę na ślub poza budynkiem urzędu, jeśli wybrane miejsce spełnia kryterium bezpieczeństwa oraz zachowania powagi uroczystości. Najpóźniej w dniu ceremonii narzeczeni podejmują decyzję o przyszłym nazwisku żony, warto jednak wcześniej przemyśleć tę kwestię i już podczas zgłoszenia ślubu uzupełnić odpowiednie oświadczenie by w dniu ceremonii skupić się tylko na ślubie.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 462

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa śląskiego
Top