Urząd Stanu Cywilnego Zwierzyn

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Zwierzyn 66-542, woj. lubuskie
ul. Wojska Polskiego 8
tel.: 95-7617580 w.41
http://www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugzwierzy n
usc@zwierzyn.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Zwierzyn
Po pierwsze narzeczeni muszą osobiście zgłosić chęć do zawarcia związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zwierzyniu, ul. Wojska Polskiego 8 oraz złożyć zapewnienie o braku okoliczności uniemożliwiających pobranie się. Z kierownikiem ustalane są indywidualne kwestie ceremonii oraz jej miejsce. Zgodę na ślub w innym miejscu niż sala ślubów, musi wydać kierownik USC, pobierana jest wtedy też opłata 1000 zł. Ocenia on bezpieczeństwo i powagę wybranej lokalizacji. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy to dowód osobisty lub paszport, odpis aktu urodzenia, ewentualnie inne dokumenty potwierdzające obecny stan cywilny. Narzeczeni powinni wskazać dwie osoby, które będą świadkami ceremonii ślubu cywilnego, a także opłacić akt małżeństwa (ustawowa kwota to 84 zł).

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 338

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa lubuskiego
Top