Urząd Stanu Cywilnego Krzeszyce

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Krzeszyce 66-435, woj. lubuskie
ul. Skwierzyńska 16
tel.: 95-7573161
http://www.krzeszyce.pl
sekretariat@krzeszyce.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Krzeszyce
Jeśli na miejsce zaślubin wybrali Państwo Urząd Stanu Cywilnego w Krzeszycach, obowiązkowe jest złożenie zawiadomienia z miesięcznym wyprzedzeniem. Pierwszym etapem będzie złożenie wniosku oraz okazanie dowodów tożsamości i skróconych aktów urodzenia obojga małżonków. Ślub może zostać udzielony osobom pełnoletnim, w przypadku ukończenia 16 lat przez kobietę zgody na zawarcie związku małżeńskkiego może udzielić sąd. Oczywiście narzeczeni nie mogą trwać w innym związku małżeńskim i muszą udzielić świadomych deklaracji o wiarygodności składanych dokumentów. Jeśli nie istnieją żadne przeciwskazania, kolejną wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego jest dzień ceremonii. Na miejsce Państwo Młodzi powinni przybyć wcześniej by wraz z wybranymu śwadkami okazać zgodność danych zawartych w dowodach tożsamości i złożyć ostatnie podisy.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 451

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa lubuskiego
Top