Urząd Stanu Cywilnego Dobiegniew

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Dobiegniew 66-520, woj. lubuskie
ul. Dembowskiego 2
tel.: 95-7611001
http://www.dobiegniew.pl
usc@dobiegniew.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Dobiegniew
Ślub cywilny można zawrzeć w Urzędzie Stanu Cywilnego lub w plenerze, ale trzeba uzyskać na to zgodę kierownika. Istnieją również przypadki szczególne jak choroba czy więzienie jednego z narzeczonych, które uniemożliwiają odbycie ceremonii w Urzędzie. Takie przypadki kierownik rozpatruje indywidualnie. Formalności załatwiane w Urzędzie wymagają stawiennictwa obu narzeczonych z ważnymi dowodami tożsamości. Nie może być to później niż miesiąc przed planowaną datą. Na spotkaniu urzędnik zadaje pytania, sprawdza dokumenty i wydaje oświadczenie o braku okoliczności, które wyłączałyby zawarcie małżeństwa. Wysokość opłaty skarbowej, którą należy wnieść uwarunkowana jest tym czy ślub odbywa się w Urzędzie czy nie. Ceremonia, którą prowadzi kierownik Urzędu trwa 15 minut i kończy się wydaniem skróconego odpisu aktu zawarcia małżeństwa.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 470

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa lubuskiego
Top