Urząd Stanu Cywilnego Osieck

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Osieck 08-445, woj. mazowieckie
ul. Rynek 1
tel.: 25-6857026
http://www.osieck.pl
uscosieck@wp.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Osieck
Zawarcie związku małżeńskiego w Osiecku wymaga od przyszłych małżonków dopełnienia określonych formalności. Nupturienci obowiązani są złożyć pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa przed kierownikiem USC, muszą okazać aktualne dowody tożsamości potrzebne też będą odpisy skrócone aktu urodzenia. Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Spraw Cywilnych na ulicy Rynek 1, przyjmowane są w pokoju nr. 3. Od 2015 roku nupturienci mogą wybrać dowolne miejsce, w którym odbędzie się ceremonia. Jednak musi ono pozwalać na zachowanie uroczystego charakteru wydarzenia oraz zapewniać bezpieczeństwo urzędnikowi udzielającemu ślubu i gościom. Wniosek o ślub poza USC należy dołączyć do kompletu dokumentów. Zgłoszenie chęci zawarcia małżeństwa powinno nastąpić maksymalnie 3 miesiące, a minimalnie miesiąc przed planowaną datą. Dopełnieniem formalności jest dokonanie opłat skarbowych: za sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł, za ślub w plenerze 1000 zł, ewentualne przyspieszenie terminu ślubu to koszt 39 zł. Ceremonia ślubu cywilnego składa się z przemowy kierownika, przysięgi oraz podpisów, które składają narzeczeni, świadkowie oraz urzędnik. Niezwłocznie po ceremonii sporządzony zostaje akt małżeństwa, a nowożeńcy bezpłatnie otrzymują jego odpis.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 477

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa mazowieckiego
Top