Urząd Stanu Cywilnego Olszewo-Borki

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Olszewo-Borki 07-415, woj. mazowieckie
ul. Władysława Broniewskiego 13
tel.: 29-7613107
http://www.olszewo-borki.pl
sekretariat@olszewo-borki.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Olszewo-Borki
Przynajmniej miesiąc przed planowanym dniem ślubu narzeczeni mają obowiązek osobiście zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego w Olszewie - Borkach przy ul. Władysława Broniewskiego 13. W USC należy wnieść opłatę skarbową za sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł, okazać dowody tożsamości oraz złożyć odpis aktu urodzenia i pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. W trakcie załatwiania formalności musicie podjąć decyzję o tym jakie nazwisko przyjmie żona i dzieci. W dniu ślubu, nowożeńcy oraz ich świadkowie (dwie pełnoletnie osoby) zgłaszają się przed wyznaczoną godziną na ustalone miejsce. W dniu ceremonii nie zapominajcie o dowodach osobistych, dotyczy to również świadków. Dokumentem, który poświadcza fakt zawarcia związku małżeńskiego jest akt małżeństwa sporządzony po ceremonii i zapisany w Księdze Małżeństw USC.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 505

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa mazowieckiego
Top