Fotografowie ślubni na Wasze wesele - fotograf-wesele.pl Fotografowie ślubni na Wasze wesele - fotograf-wesele.pl

Niezbędne ślubne formalności w USC

Niezbędne ślubne formalności w USC
Aby małżeństwo miało moc prawną zarówno w przypadku ślubu wyznaniowego jak i cywilnego należy podpisać w Urzędzie Stanu Cywilnego oświadczenie o braku okoliczności uniemożliwiających zawarcie małżeństwa.

Narzeczeni podpisują je przed kierownikiem USC osobiście po dostarczeniu kompletu wymaganych dokumentów. Konieczny jest dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz skrócony odpis aktu urodzenia wydawany w celu zawarcia związku małżeńskiego. Rozwiedzeni zobowiązani są do dostarczenia również odpisu skróconego aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub prawomocnej sentencji wyroku sądu. Odpis aktu zgonu współmałżonka jest natomiast wymagany od osób owdowiałych. W przypadku gdy niezbędny odpis znajduje się w danym USC jego przedłożenie nie jest konieczne.


Ważne informacje

Formalności tych dopełnia się w terminie nie wcześniejszym niż 6 miesięcy i nie późniejszym niż miesiąc od planowanej daty ślubu. Jeśli przystępujecie do ślubu konkordatowego w kościele, po dopełnieniu tych formalności wydane zostanie zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które należy przedłożyć w parafii zawierania ślubu. Jego ważność wynosi trzy miesiące od daty jego wystawienia. Opłata jaką pobiera urząd za sporządzenia aktu małżeństwa wynosi 84 zł. Uiszczana jest ona w dniu składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Szczecinie zlokalizowany jest przy placu Armii Krajowej 1. Wszelkich formalności dopełnić można w pokoju 217 lub 215. Telefon kontaktowy (91) 424 52 55 lub (91) 424 52 53.

Polecamy porady i artykuły
  • Dodaj komentarz – napisz co myślisz.
Redakcja portalu zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu artykułu.
Top