Auta ślubne - znajdź wymarzony samochód do ślubu - auta-wesele.pl Auta ślubne - znajdź wymarzony samochód do ślubu - auta-wesele.pl

Dopełnianie formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego

Dopełnianie formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego
W celu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni udają się wspólnie do Urzędu Stanu Cywilnego wraz z dowodami osobistymi. W przypadku ślubu cywilnego może to być dowolna placówka Urzędu Stanu Cywilnego.

Starający się dopełnić formalności związanych ze ślubem konkordatowym, udać się muszą do urzędu odpowiedniego dla miejsca stałego zamieszkania jednego z narzeczonych. Potrzebny może być także odpis skrócony aktu urodzenia, w przypadku gdy wymagany akt został sporządzony w innym urzędzie. Osoby, które już wcześniej wstępowały w związek małżeński dostarczyć będą musiały dokumenty, potwierdzające jego rozwiązanie. Osoby rozwiedzione powinny przedłożyć odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie. Odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka potrzebny będzie osobom owdowiałym.
 

Koszty i terminy

Przed kierownikiem USC narzeczeni podpisują oświadczenie o braku okoliczności uniemożliwiających zawarcie małżeństwa. Po dopełnieniu tej formalności i złożeniu wszystkich koniecznych dokumentów może zostać ustalona data ślubu. Według ustawy musi nie upłynąć co najmniej miesiąc od podpisania zaświadczenia. Okres oczekiwania może zostać skrócony, jeśli zachodzą wyjątkowe okoliczności. Należy w tym celu złożyć pisemny wniosek. Opłata skarbowa jaką urząd pobiera za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84 zł.
 

Dokumenty potrzebne do ślubu konkordatowego

Zaświadczenie do parafii, potrzebne w przypadku ślubu konkordatowego narzeczeni otrzymują po złożeniu wszelkich dokumentów oraz podpisaniu zaświadczenia o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa. Należy pamiętać, że ma ono tylko 3 – miesięczną datę ważności. W Koninie USC znajduje się przy ul. Westerplatte 2. Rejestracji małżeństw dokonuje się w pokoju nr 2 lub 3. Odpisy aktów urodzenia wydawane są natomiast w pokoju nr 5. Telefon kontaktowy: (63) 240 11 18 lub (63) 240 12 90.

Polecamy porady i artykuły
  • Dodaj komentarz – napisz co myślisz.
Redakcja portalu zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu artykułu.
Top