Fotografowie ślubni na Wasze wesele - fotograf-wesele.pl Fotografowie ślubni na Wasze wesele - fotograf-wesele.pl

Dopełnianie formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego

Dopełnianie formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego
Przygotowując się do ślubnej ceremonii, niezależnie od tego czy zdecydujecie się zawrzeć ślub konkordatowy, czy też zarazem ślub kościelny jak i cywilny, zobowiązani jesteście do dopełnienia pewnych formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Zgodnie z polskim prawem, by móc wstąpić w związek małżeński należy mieć ukończony 18-ty rok życia. W wyjątkowych okolicznościach kobieta, w wieku 16 lat może ubiegać się o zgodę Sądu Rodzinnego na wcześniejsze zawarcie małżeństwa.
 

Dokumenty do wglądu

Dokumenty jakie należy przedłożyć w urzędzie to dowód osobisty niezbędny do potwierdzenia tożsamości oraz odpis skrócony aktu urodzenia. Osoby, które już wcześniej wstąpiły w związek małżeński poproszone będą o dokumenty zaświadczające o jego ustaniu. Są to odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie dla osób rozwiedzionych oraz odpis skrócony aktu zgonu w przypadku osób owdowiałych. Jeśli potrzebny dokument znajduje się w tutejszym urzędzie, jego złożenie nie będzie konieczne. W USC będziecie musieli także złożyć dowód opłaty skarbowej. Jest ona pobierana za sporządzenie aktu małżeństwa i wynosi 84 zł. Uiścić ją można w kasie Urzędu lub poprzez wpłatę na odpowiedni rachunek bankowy.
 

Brak przeszkód do zawarcia małżeństwa

W urzędzie poproszeni zostaniecie o wypełnienie druku zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Po tej formalności będziecie mogli już ustalić datę swojego ślubu. Według ustawy musi upłynąć miesiąc od złożenia dokumentów. W uzasadnionych przypadkach można ubiegać się o skrócenie okresu oczekiwania. W przypadku ślubu konkordatowego należy złożyć te same dokumenty oraz podpisać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego. W urzędzie wydane zostaną trzy zaświadczenia, które będzie można przedłożyć w parafii zawierania ślubu. Urząd Stanu Cywilnego zlokalizowany jest przy ulicy Tadeusza Kościuszki 1a. Formalności dopełnia się na I piętrze w pokoju nr 40. Telefon kontaktowy (62) 504 97 83.

Polecamy porady i artykuły
  • Dodaj komentarz – napisz co myślisz.
Redakcja portalu zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu artykułu.
Top