Urząd Stanu Cywilnego Nur

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Nur 17-331, woj.
ul. źerczycka 33
tel.: 85-6575077
http://www.bip.ug.nurzec.wrotapodlasia.pl
ug@nurzec-stacja.eu
Urząd Stanu Cywilnego - Nur
Ślub cywilny może zostać zawarty po upływie przynajmniej 31 dni od momentu złożenia zawiadomienia kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego w Nurcu-Stacji, który znajduje się przy ulicy Żerczyckiej 33. Stawiając się osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego należy mieć ze sobą niezbędne dokumenty: dowód osobisty, akty małżeństwa z odpowiednimi adnotacjami, jeśli byliście już w związku małżeńskim i został on przerwany, dodatkowo dowody opłat skarbowych, akt urodzenia (jeśli nie jest to rodzimy USC). Opłatom podlega sporządzenie aktu małżeństwa (84 zł.), przyspieszenie terminu ślubu (39 zł.), ślub poza urzędem (1000 zł.). Ceremonia zawarcia związku małżeńskiego ma uroczystą formę, urzędnik udziela ślubu we właściwych insygniach, w obecności dwóch dorosłych świadków. Po zakończeniu ceremonii małżonkowie otrzymują jeden odpis aktu małżeństwa bezpłatnie.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 80

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa
    Top