Urząd Stanu Cywilnego

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
68-200, woj. lubuskie
ul. Rynek 1-5
tel.: 68-4708310, 68-4708304
http://www.zary.pl
usc@um.zary.pl
Urząd Stanu Cywilnego -
Wszystkie sprawy związane ze ślubem cywilnym w Żarach, narzeczeni załatwią w Urzędzie Stanu Cywilnego ul. Rynek 1-5. Żary to bardzo atrakcyjne miasto w województwie lubuskim, bogate w zabytki i piękną zabudowę. Tamtejszy USC mieści się w zabytkowym Ratuszu. Narzeczeni mogą zatem być pewni, że ich ceremonia ślubu cywilnego będzie miała wspaniałe tło. Zgłaszając zamiar wstąpienia w związek małżeński narzeczeni muszą osobiście zgłosić się z dowodami osobistymi i aktami urodzenia do wybranego USC. Kierownik sporządza protokół, w którym poza danymi narzeczonych, zamieszczone zostaną dane świadków, przyszłe nazwisko i dane dotyczące terminu i miejsca ślubu cywilnego. Ponadto w obowiązku nupturientów jest dokonanie opłaty za sporządzenie aktu małżeństwa (84 zł) i złożenie zapewnienia o braku wiedzy na temat przeszkód do zawarcia małżeństwa.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 118

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa lubuskiego
Top