Urząd Stanu Cywilnego

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
86-221, woj. kujawsko-pomorskie
Papowo Biskupie 128
tel.: 56-67681
http://www.papowobiskupie.com.pl
usc_papowobis@wp.pl
Urząd Stanu Cywilnego -
Urząd Stanu Cywilnego w Papowie Biskupim 128, jest instytucją odpowiedzialną za przygotowanie i udzielenie ślubu cywilnego. Jest to podniosła, państwowa ceremonia, która składa się z przemowy kierownika USC, złożenia przysięgi przez nupturientów oraz podpisania aktu małżeństwa. Podpis składają także wybrani świadkowie - dwie pełnoletnie osoby. Akt małżeństwa podlega opłacie skarbowej wynoszącej 84 zł (dane bankowe dostępne są na stronie urzędu). Ślub cywilny można wziąć najszybciej miesiąc po złożeniu zawiadomienia i dokumentów, w wyjątkowych okolicznościach (np.: choroba) kierownik USC może skrócić czas oczekiwania. Para ma też możliwość zawarcia związku małżeńskiego poza salą ślubów.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 99

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa kujawsko-pomorskiego
Top