Urząd Stanu Cywilnego

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
25-505, woj. świętokrzyskie
ul. Szkolna 8
tel.: 486 185 920
http://www.oronsko.pl
usc@oronsko.pl
Urząd Stanu Cywilnego -
W mazowieckim Orońsku znajduje się urokliwy zespół dworski, na który składają się m. in. zabytkowy pałac, park i oranżeria. Obecnie na jego terenie mieści się Centrum Rzeźby Polskiej. USC w tej miejscowości mieści się przy ulicy Szkolnej 8. Aby ustalić termin ślubu, przed wizytą należy przygotować dokumenty tożsamości oraz dowód wpłaty 84 zł za sporządzenie aktu małżeństwa. Ceremonia może się odbyć najwcześniej miesiąc, a najpóźniej sześć miesięcy po złożeniu przez narzeczonych zapewnienia, że nie posiadają wiedzy o okolicznościach uniemożliwiających zawarcie małżeństwa między nimi.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 125

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa świętokrzyskiego
Top