Urząd Stanu Cywilnego

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
21-104, woj. lubelskie
43 Niedźwiada-Kolonia 43
tel.: 81 851 28 84
http://www.niedzwiada.pl
poczta@niedzwiada.pl
Urząd Stanu Cywilnego -
Osoby planujące wstąpić w związek małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego w Niedźwiadzie - Kolonii 43, powinny złożyć kierownikowi urzędu wymagane dokumenty w tym zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego. Kierownik wyjaśnia nupturientom wagę ich decyzji oraz wskazuje na regulacje prawne, które dotyczą małżeństwa. Ślub cywilny zostaje uznany za ważny, kiedy kobieta i mężczyzna przed kierownikiem USC w Niedźwiadzie i w obecności dwóch pełnoletnich świadków złożą oświadczenia, że wstępują w związek małżeński. Małżeństwo może być zawarte po 31 dniach od dnia zgłoszenia ślubu w USC, do upływu ważności zgłoszenia, które traci moc po pół roku. Sporządzenie aktu małżeństwa wymaga dokonania opłaty skarbowej 84 zł. Opłatę należy wpłacić na konto Urzędu Stanu Cywilnego w Niedźwiadzie (numer jest dostępny na stronie internetowej) lub w kasie urzędu.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 118

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa lubelskiego
Top