Urząd Stanu Cywilnego Łomża

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Łomża 18-400, woj. podlaskie
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 a
tel.: 86-4737324
http://www.gminalomza.pl
sekretariat@gminalomza.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Łomża
O planowaniu zawarcia związku małżeńskiego, powinno się powiadomić wybrany Urząd Stanu cywilnego odpowiednio wcześnie, tak aby wszystkie procedury zostały odpowiednio przygotowane. Zazwyczaj powinno się to uczynić minimum miesiąc wcześniej od wyznaczonej daty ślubu. Przy pierwszej wizycie w Urzędzie Stanu Cywilnego, powinni być obecni obojga przyszli małżonkowie. Wówczas powinno okazać się dokumenty tożsamości oraz skrócone akty urodzenia. Wszystko w celu uzgodnienia wszelkich prawidłowości oraz wykluczenia ewentualnych sprzecznych, takich jak m.in. wiek partnerów, pochodzenie, pokrewieństwo lub brak trwania w innym związku małżeńskim. Jeśli wszystko się zgadza, kolejny raz należy zjawić się w Urzędzie w dzień ślubu, kilkanaście minut przed całą ceremonią. Wówczas należy okazać dowody osobiste swoje i świadków oraz złożyć ostateczne podpisy.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 216

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa podlaskiego
Top