Urząd Stanu Cywilnego

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
32-010, woj. małopolskie
Luborzyca)
tel.: 12 38 71 410 wew. 21
http://www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl
info@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl
Urząd Stanu Cywilnego -
Kto więc może wziąć ślub cywilny i jakie warunki musi spełnić, by taki związek małżeński mógł się odbyć? Nie jest to proces skomplikowany i można go w prosty sposób wytłumaczyć. Ślub mogą wziąć osoby pełnoletnie, które nie są ze sobą spokrewnione w prostej linii lub nie są ubezwłasnowolnione. Ślubu nie mogą również wziąć osoby, które pozostają względem się w stosunku przysposobienia, co ma miejsce między innymi w przypadku adopcji. Ślub może natomiast wziąć kobieta, która ukończyła 16, jednak w takim wypadku musi ona zdobyć zgodę sądu rodzinnego. W większości przypadku wystarczy wybrać się do Urzędu Stanu Cywilnego 31 dni prze ślubem i uzyskać od urzędnika zaświadczenie o braku okoliczności wykluczających możliwość zawarcia związku małżeńskiego. Następnie ustalany jest termin ślubu i osoby świadków. Konieczna jest również opłata skarbowa.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 185

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa małopolskiego
Top